หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงการก่อสร้าง
แบบมาตรฐาน
KM
เกร็ดความรู้ ระเบียบพัสดุ-งานก่อสร้าง
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม
Download แบบฟอร์ม
ติดต่อหน่วยงาน
มุมสบายๆ

คุมประพฤติเชียงราย issue2 volume 1 issue 1 อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน แบบที่ 1 จ.แพร่ เริ่ม 1 อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน แบบที่ 1 จ.สุพรรณบุรี เริ่ม 1 อาคารสำนักงาน ปปส ภาค 6 จ.พิษณุโลก เริ่ม 4 สำนักงาน ปปส. ภาค8 เริ่ม 1 อาคารสำนักงานปปส. จ.โคราช เริ่ม 1 เรือนจำจังหวัดพังงา เริ่ม 4 เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เริ่ม 4 เรือนจำสกลนคร เริ่ม 4 เรือนจำกลางสุราษฏร์ธานี เริ่ม 4 อาคารสำนักงาน ปปส. จ.ชลบุรี เริ่ม 4 อาคารบูรณาการ  จ.อุดรธานี  เริ่ม 4 อาคารบูรณาการ  จ.สุรินทร์ เริ่ม 4 อาคารบูรณาการ  จ.อุตรดิตก์ เริ่ม 1 บูรณาการ จ.หนองบัวลำภู เริ่ม 4 บูรณาการ 4 หน่วยงาน จ.พะเยา เริ่ม 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์เริ่ม4 อาคารบูรณาการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จ 1 อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน ( แบบที่ 4 ) จ.สมุทรสงครามเริ่ม 4 อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน ( แบบที่ 4 ) จ.สมุทรสงครามเริ่ม 1 อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน แบบที่ 3  จ.ตราด เริ่ม 1  อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน แบบที่ 1 อ.ชัยบาดาล เสร็จ 1 ปรับปรุงทางเดินชั้น 3 เสร็จ 4 ผังบริเวณโครงการอาคารสำนักงานคุมประพฤติ 2 ชั้น จ. เชียงราย บ้านปรานี จ.นครปฐมเริ่ม 4 สถานแรกรับ  จ.ขอนแก่น เริ่ม 1 สถานแรกรับ  จ.สงขลา เริ่ม 1 สถานฝึกและอบรม จ.ลพบุรีเริ่ม 1 สถานแรกรับ จ.อุบลราชธานีเสร็จ 1 สถานแรกรับ จ.นครสวรรค์ 1 สถานแรกรับ จ.สมุทรปราการ 1 สถานแรกรับ จ.นครราชสีมา เริ่ม 1 แรกรับ เชียงใหม่ 1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เริ่ม 4 เรือนจำเชียงใหม่เริ่ม 1 เรือนจำกลางชลบุรีเริ่ม 4 เรือนจำกลางนครปฐมเริ่ม 1 เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เริ่ม 4 เรือนจำจันทบุรีเริ่ม 1 เรือนจำอำเภอชัยบาดาลเริ่ม 2 เรือนจำอำเภอนาทวีเริ่ม 1 เรือนจำสมุยเเสร็จ 1
โครงการ อาคารสำนักงาน ปปส. ภาค2 (จังหวัด ชลบุรี)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาคารสำนักงาน ปปส. จ.ชลบุรี เริ่ม 1
อาคารสำนักงาน ปปส. จ.ชลบุรี เริ่ม 3
อาคารสำนักงาน ปปส. จ.ชลบุรี เริ่ม 4
 
ปปส ชลบุรี ก่อสร้าง 1
ปปส ชลบุรี ก่อสร้าง 2
ปปส ชลบุรี ก่อสร้าง 3
ปปส ชลบุรี ก่อสร้าง 4

โครงการในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0-2502-6665 Fax : 0-2502-6675 All rights Reserved.