หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบุคลากร
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
KM
Webboard
ติดต่อเรา

Asean Law การประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย
Follow twitter ของ กต. ได้แล้วคร้าบ
 
KM
ฐานข้อมูลระบบการศึกษาและสถานศึกษาในต่างประเทศ

กองการต่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องระบบการศึกษาและสถานศึกษาในต่างประเทศไว้  เช่น ระบบการศึกษา  ข้อกำหนดในการสมัครสถานศึกษา  ปีการศึกษาหรือภาคการศึกษา  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา และการขอ VISA  ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ  


ระบบการศึกษาและสถานศึกษาใน ตปท.
การขอวีซ่า
การเตรียมความพร้อม


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.