หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบุคลากร
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
KM
Webboard
ติดต่อเรา

Asean Law การประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย
Follow twitter ของ กต. ได้แล้วคร้าบ
 
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ


หนังสือเวียนถึงนง. ยธ.
แบบรายงานฯสำหรับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไ


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.