หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สวัสดิการ
KM
ข่าวสารและกิจกรรม
ระเบียบต่าง ๆ
ข่าวรับสมัคร
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์
ยส.
แสดงความคิดเห็น
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปจำนวนบุคลากร
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

สินค้าสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ระบบตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล
Download เอกสารกองการเจ้าหน้าที่
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :  คน

 
ข่าวรับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓)

    กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน

    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

    กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติรรม
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นกระทรวงยุติธรรม (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓)

    กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติรรม
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓)

    กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศเรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓)

    กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อ่านรายละเอียด >>

ประกาศ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓)

    กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อ่านรายละเอียด >>< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | ถัดไป >


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.