หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อหน่วยงาน
หลักสูตร ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย
Webboard
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรม
KM/หนังสือเวียน

ทำเนียบวิทยากร  เล่ม  ๑
SMART WIN  ทีมพลังงาน สพบ.  ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
Knowledge Management
เมลกระทรวงยุติธรรม
กรมบัญชีกลาง
มติคณะรัฐมนตรี
 
ข่าวกิจกรรม
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง

 

 

สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม

  งดดื่มสุราแห่งชาติ  ทำความดีถวายในหลวง  ในช่วงเข้าพรรษา

และร่วมลงชื่อปฏิญาณตนงดดื่มสุราทำความดีถวายในหลวง  ได้ที่ www.1king1heart.net


ร่วมลงชื่อปฏิญาณตนงดดื่มสุราทำความดีถวายในหลวง


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.