หน้าหลัก
ผู้ตรวจราชการ
สำนักผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการ
คำสั่งแบ่งเขตการตรวจราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ฐานข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค
เรื่องร้องเรียน
KM สำนักผู้ตรวจ
วารสาร
รายงานการตรวจ ประจำปี
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ
ปฏิทินกิจกรรม
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
แผนที่ประเทศไทยแบ่งตามเขตตรวจราชการ
ดูทั้งหมด >>
 
กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ
ท่านสามารถดู รายงานผลการตรวจราชการ แบบบูรณาการ รอบที่ 3 ประจำปี 2552

ได้จาก**เมนู** รายงานการตรวจราชการ ได้แล้วค่ะ หรือ copy link นี้

 http://www.ops.moj.go.th/mini113/inner.php?section=mini113_report&view=detail&id=10016
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.