หน้าหลัก
หน้าที่และภารกิจ
บุคลากร
โครงสร้าง
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
บทความ/สาระน่ารู้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ติดต่อศูนย์ใต้
ที่อยู่ส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมใน จชต.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
south_moj@live.com
 
นโยบายและยุทธศาสตร์
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.