หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สพจ.
บุคลากร
แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
บทความ/สาระน่ารู้
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
สนง.ยุติธรรมจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และภาระกิจ
การจัดตั้งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมทางเลือก(สพจ.)
 ขึ้นเป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ 630/2554 ลว. 22 พ.ย. 2554


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
การจัดตั้ง สพจ.


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.