กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
กระทรวงยุติธรรม พัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดอบรมพนักงานคุมประพฤติประจำสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) มุ่งสร้างมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมพนักงานคุมประพฤติ ประจำสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนจากหน่วยงานพหุภาคี อาทิ ผู้แทนกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกรมการแพทย์ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

               พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและต่อเนื่อง ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ผู้เสพผู้ติดต้องได้เข้าถึงบริการด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในส่วนของการคัดกรอง บำบัดฟื้นฟูฯ และติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูฯ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานที่  เพื่อการฟื้นฟูฯ และเจ้าหน้าที่ให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบูรณาการระบบงบประมาณร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูฯ และมาตรฐานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                ด้านพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทร์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ได้นำแนวคิดในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกรมการแพทย์ในการพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ (หน่วยกึ่งถาวร) ตามแนวทางดังนี้ ๑) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และได้รับงบประมาณต่อเนื่อง ๒) มีบุคลากรปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓) มีเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติประจำสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูฯ ๔) มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูฯ และ ๕) มีการดำเนินงานฟื้นฟูฯ อย่างบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่

                 ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจำนวน ๖๔ คน จะสามารถเริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

Read 585 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1