กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. ยกระดับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดสัมมนาวิชาการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ๒๐๑๖ UNCITRAL Thailand Symposium The Future of Legal Harmonizational Commerce “อนาคตของการเป็นเอกภาพของกฎหมาย – นิมิตใหม่สำหรับการค้าระหว่างประเทศ” สู่การเป็นศูนย์กลางทางกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐานสากล 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ๒๐๑๖ UNCITRAL Thailand Symposium The Future of Legal Harmonization – New Horizons for International Commerce “อนาคตของการเป็นเอกภาพของกฎหมาย –นิมิตใหม่สำหรับการค้าระหว่างประเทศ” โดยมีศาสตราจารย์ จอร์จ เอ เบอร์แมนผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและกฎหมาย มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ UNCITRAL ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (UNCITRAL-RCAP) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

          ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ๒๐๑๖ UNCITRAL Thailand Symposium ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีงานประชุมทางวิชาการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกภายใต้หัวข้อเสวนา “อนาคตของการเป็นเอกภาพของกฎหมาย–นิมิตใหม่สำหรับการค้าระหว่างประเทศ” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง UNCITRAL- RCAP และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือ Thailand Arbitration Center (THAC) เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องพัฒนาการทางกฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ การอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการค้าการพาณิชย์ข้ามชาติ การพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเลือก นอกจากนี้ มีการปาฐกถาพิเศษในเรื่องมิติใหม่แห่งการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จากศาสตราจารย์ จอร์จ เอ เบอร์แมน แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและกฎหมายในระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ของระบบงานยุติธรรมผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเป็นเอกภาพทางกฎหมายด้านการค้ารหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

          The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) หรือคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานของสมัชชาสหประชาชาติ (UN) ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนากฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศให้มีความทันสมัยและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการจัดเตรียมอนุสัญญากฎหมายแม่แบบ คู่มือทางกฎหมาย และกลไกทางกฎหมายอื่นๆ ที่ส่งเสริมธุรกรรมและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๐ และกฎหมายแม่แบบทางอนุญาโตตุลาการด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลายกว่า ๔๓ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้นำกฎหมายแม่แบบทางอนุญาโตตุลาการด้านการค้าระหว่างประเทศของ UNCITRAL มาปรับใช้ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) โดยศูนย์ UNCITRAL ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ณ นครอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรก ส่วนประเทศไทย รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาท (Mediation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนทางด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) และการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ การอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเท ตามมาตรฐานสากลอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือที่เรียกว่า ADR Hub

Read 878 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1