กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยุติธรรม” คุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ

กระทรวงยุติธรรมร่วมแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมหาแนวทางปฏิบัติต่อกลุ่มคนข้ามเพศ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต่อสังคมโลก

                    เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

                    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ ในกระบวนการยุติธรรม โดยสรุปดังนี้

                    ๑.การดำเนินการกรณีมูลนิธิฟ้าสีรุ้งร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมให้แก่ นายเฉลิมชัย ทองกรรณ ที่ถูกศาลจังหวัดตรังพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก ๑๖ ปี ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเด็ก โดยผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ ณ เรือนจำจังหวัดตรัง ทั้งนี้ มติที่ประชุมให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรังดำเนินการหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยจัดหาทนายความเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป                         

                    ๒. การพิจารณาความร่วมมือระหว่างคณะทำงาน และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเข้าสู่โรงเรียนต่างๆ โดยใช้เครื่องมือเกมส์บิงโกสิทธิและการ์ดพลังสิทธิ การสาธิต และการวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน การเรียนรู้เรื่องการเคารพสิทธิผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาร่วมกับเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมติที่ประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป      

                    ๓. การพิจารณาให้คณะทำงานลงพื้นที่ดูสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง การเลือกพื้นที่และระยะเวลา โดยให้คณะทำงานระบุพื้นที่ที่ต้องการศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงโดยนำเสนอมายังฝ่ายเลขาคณะทำงาน เพื่อประสานงานในการลงพื้นที่ต่อไป

                    ๔. ความก้าวหน้าของการแก้ไข พ.ร.บ. จดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งมีข้อแตกต่างในการบังคับใช้ต่างกัน ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้แทนจากภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกเข้าประชุมตามรายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรับฟังความเห็นในการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

                    รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองสิทธิ กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในกระบวนการยุติธรรม โดยมีหน้าที่ในการสร้างระบบ เพื่อการคุ้มครองสิทธิ กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกระบวนการยุติธรรม โดยผ่านทางอีเมล์ การประชุม หรือการสื่อสารออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถทำได้ สร้างความร่วมมือและการประสานงาน รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทย มีแนวปฏิบัติ และการดำเนินงานที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อที่ประชุมระดับโลก อีกทั้งเป็นบทบาทที่สำคัญในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย อันจะเป็นการส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเป็นที่ชื่นชนของสังคมโลกต่อไป

 

Read 726 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4