กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ก.ยุติธรรม เตรียมผสานความร่วมมือระหว่าง ไทย – รัสเซีย

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เร่งหาข้อสรุปภาพรวมเกี่ยวกับร่างโต้ตอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงยุติธรรมสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในภาพรวมของฝ่ายไทยเกี่ยวกับร่างโต้ตอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงยุติธรรมสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อขอรับทราบข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างความตกลงดังกล่าว อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงยุติธรรมสหพันธรัฐรัสเซียที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ อาคารบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงยุติธรรมสหพันธรัฐรัสเซีย เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำ “Judicial authorities” ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาคดี ในเรื่องของตุลาการ และกระทรวงยุติธรรมได้ทำหน้าที่แทนตุลาการและกระบวนการยุติธรรม จึงทำให้มีความสงสัยในการแปลภาษาของรัสเซียว่าอาจจะเกิดจากการใช้ระบบแปลภาษาแบบอัติโนมัติ เพราะจะทำให้ข้อความในการแปลความหมายเปลี่ยนไป และควรจะใช้คำและภาษาที่อ่านแล้วเป็นของกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะ เนื่องจากหน่วยงานอื่นต่างมีข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันอยู่แล้ว และในการทำความตกลงไม่ควรเกินขอบเขตของกระทรวงยุติธรรมทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำร่างความตกลง เป็น ๓ ภาษา ได้แก่ รัสเซีย ไทย และอังกฤษ โดยให้ทั้ง ๓ ภาษามีผลบังคับเท่ากัน ทั้งนี้มีข้อเสนอว่า หากมีข้อขัดแย้งให้ใช้ภาษาอังกฤษในการแปลความหมายและตีความ ซึ่งจากการประชุมยังมีข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีการพิจารณาข้อความที่ใช้ในร่าง ว่าจะต้องมีความระมัดระวัง หรือควรเปิดให้มีการเจรจาร่วมกันระหว่างไทยและรัสเซียหรือไม่ และควรจะมีร่างกลางในการลงนามข้อตกลงดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทาง รวมถึงการนำตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานอื่นมาพิจารณาประกอบเพื่อให้การจัดทำร่างมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้จะกำหนดการประชุมเพื่อเจรจาหารือร่วมกันในครั้งต่อไป

Read 419 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0