กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ก.ยุติธรรม รณรงค์ “อุบัติเหตุลด เพราะงดเหล้า เข้าพรรษา”

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “อุบัติเหตุลด เพราะงดเหล้า เข้าพรรษา”กระตุ้นจิตสำนึกต่อสังคมไทยให้ลด ละ เลิกการดื่มสุรา และเห็นถึงผลกระทบของการดื่มสุรา เพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๓๐ น. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “อุบัติเหตุลด เพราะงดเหล้า เข้าพรรษา” โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครกรมคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาชน เข้าร่วมฯ ณ เกาะพญาไท (Victory Point) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

         นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกแก่เยาวชน และประชาชนในทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญต่อการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน

         อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ มีบทบาทภารกิจในการบังคับโทษและดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยเฉพาะการกระทำความผิดเนื่องมาจากการขับรถขณะมึนเมาสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี แม้ว่าภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงโทษและผลกระทบของการขับรถขณะมึนเมาสุราในทุกรูปแบบ แต่จำนวนการเกิดอุบัติเหตุก็ยังไม่ลดลง อีกทั้งการดื่มสุรานอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียแล้ว ยังเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมต่างๆ มากมาย เช่น คดีทำร้ายร่างกาย คดีขับรถโดยประมาท คดีขับรถขณะมึนเมาสุรา เป็นต้น โดยผู้กระทำความผิดในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ ทางกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติ โดยให้ผู้กระทำความผิดทำงานบริการสังคมด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หรือดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน พื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานและการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

 

Read 358 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0