กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
นิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสมบัติศิลป์ เทิดพระปิ่นฟ้าราชินี”

            กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง จากเรือนจำและ
ทัณฑสถาน ๕๓ แห่ง รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
ของ
กรมราชทัณฑ์ด้านต่างๆ

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสมบัติศิลป์ เทิดพระปิ่นฟ้าราชินี” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ครบ ๗ รอบ 12 สิงหาคม 2559
โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
ณ สนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

            พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ ๔๙ แล้ว ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกรมราชทัณฑ์ในการฝึกฝนทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้กับผู้ต้องขัง
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษได้ โดยผู้ต้องขังที่ร่วมผลิตสินค้ามาจำหน่ายในงานนี้จะได้รับ
เงินรางวัลปันผลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาจมีโอกาสในการได้รับการจ้างงานภายหลังพ้นโทษจากผู้ประกอบการด้วย
โดยในปีนี้ได้เน้นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของผู้ต้องขังด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการนำศาสนาเข้ามาช่วยในกิจกรรมพัฒนาจิตใจ
โดยใช้หลักสูตรสัคคสาสมาธิ อีกทั้ง กรมราชทัณฑ์ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผู้ต้องขังได้กลับไปสู่สังคม
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

            สำหรับช่องทางการทำงานของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ คือการคัดเลือก
จากผู้ต้องขังที่ใกล้พักโทษแล้วส่งไปพัฒนาฝีมือกับผู้ประกอบการ 2 - 3 เดือน ก่อนจะถูกปล่อยตัวและมีผู้คุมจากกรมราชทัณฑ์
ตามไปด้วย โดยได้มอบหมายให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ประสานไปยังนิคมอุตสาหกรรมทั้งระบบทั่วประเทศ เพื่อนัดหารือและ
จะได้พูดถึงความจำเป็น วิธีการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ขณะนี้เริ่มมีผู้ประกอบการทยอยตอบรับมาแล้ว

            ทั้งนี้ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โดยมีเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๕๓ แห่ง นำสินค้ามาจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องไม้
งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน งานแกะสลัก และงานหัตถกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน
ของกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ กิจกรรมครูคนคุก นิทรรศการการดำเนินงานประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดส่งผู้ต้องขังไปทำงาน
ฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการภายนอกเรือนจำและทัณฑสถาน นิทรรศการดำเนินงาน พัฒนาจิตใจโดยใช้หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
นิทรรศการผลิตผลคนดีโดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับภาคสังคม นิทรรศการ ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์
นิทรรศการเรือนจำข้ามเพศ นิทรรศการของบริษัทพลเมืองดีจำกัด นิทรรศการแสดงผลิตผลของเรือนจำและทัณฑสถาน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการกำลังใจในพระดำริฯ พร้อมทั้งนำผลผลิตออกมาจำหน่าย และสำหรับกิจกรรมพิเศษ
ในครั้งนี้ คือ การจัดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิดในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๕ แห่ง และในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
จะมีการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ณ เวทีการแสดงงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์สนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
ตลอดระยะเวลาจัดงาน

Read 621 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0