กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งอุทิศตนทำงานเพื่อชาติมุ่งสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “ร้อยรักรวมใจ...สู่สายใยชาวยุติธรรม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน”โดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้เกษียณอายุราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                 สำหรับการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง และปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณจวบจนเกษียณอายุราชการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้ดียิ่งขึ้นไป รวมทั้งยังสร้างกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบและบุคคลอันทรงคุณค่าให้แก่ข้าราชการรุ่นหลังต่อไป

                 สำหรับข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๓๗๘ คน แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำ๒๔ คน

                 พลเอก ไพบูลย์ฯ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียติและขอขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ช่วยกันทำงานและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนี้ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งก็มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ แต่สิ่งไม่สำเร็จ หรือผิดบ้าง ไม่ผิดบ้าง สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการทุกคนได้ โดยนำสิ่งที่ยังไม่สำเร็จหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่ตนอยากฝากให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกคนในวันนี้ว่า ควรใช้ชีวิตช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ให้มีความสุข ควรพักผ่อน และเดินทางไปในสถานที่ที่อยากไป สำหรับตนได้วางแผนชีวิตหลังเกษียณไว้ตั้งแต่อายุ ๔๐ ปี คือ อยากขับรถด้วยตัวเองไปเที่ยวทั่วประเทศไทย และก็วางแผนว่าจะมีบ้านตอนไหน หรือจะทำอะไรบ้าง แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วเมื่อปี ๒๕๕๘ ก็ยังไม่เคยใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้ตามที่วางแผนไว้ ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข และก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม

 

Read 673 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4