กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน ศอตช.เพิ่มกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการ   ป้องกัน ปลูกจิตสำนึกนำการปราบปราม พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในระบบปราบปรามทุจริตของรัฐบาล

 

          เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 09.15 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนเกิดความคุ้มค่าและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการ ศอตช. ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

          สืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้มีคำสั่งที่ 1/2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 และคำสั่งที่ 2/2559 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการการประชุมศึกษาในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีข้อเสนอในการร่วมชี้แจง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย อันเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

          พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นดำเนินงานด้านการป้องกันมากกว่าการปราบปราม พร้อมทั้งวากรากฐานด้านปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เพราะเชื่อว่าการแก้ปัญหาใดก็ตามหากเน้นการปราบปรามเป็นหลักจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประสบผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ากลุ่มบุคคลที่เป็นบ่อเกิดและต้นเหตุของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน คือ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำที่ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงและรับผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง ดังนั้น ปัญหาการทุจริตจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจากงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการเอื้อประโยชน์ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นด้วย เช่น กรณีการทุจริตที่ดิน หากข้าราชการไม่เอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการและนักลงทุนจะกล้าบุกรุกป่าหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย และมีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้การทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อให้เงินงบประมาณลงไปสู่การช่วยเหลือและนำบริการไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 


 

Read 541 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4