กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 

                      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ใช้ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

 

"พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต"

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงยุติธรรม (ศปท.ยธ.)

 

Read 345 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 3