กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

ข่าวประกวดราคา

 • ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕๓ รายการ ๘ หมวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๗ มกราคม ๒๕๕๘)

 • ร่าง TOR เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ สถานบันนิติวิทยาศาสตร์ (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๕ มกราคม ๒๕๕๘)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557)

 • ขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน ๑ รายการ

 • ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบงบประมาณ (ประกาศตั้งแต่วันที่ 11-22 ธันวาคม 2557)

  • 20141211-094132.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 85 ครั้ง / วันที่ 11 ธ.ค. 57
  • 20141211-094132_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 38 ครั้ง / วันที่ 11 ธ.ค. 57
  • 20141211-094132_2.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 48 ครั้ง / วันที่ 11 ธ.ค. 57
 • (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟ / แมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC/MS/MS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวามคม ๒๕๕๗)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) งานประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557)

 • ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรือง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ๕ รายการ จำนวน ๑๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

 • ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีเพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ (ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

 • ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง(Desktop Management)และโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร(Antivirus)จำนวน1,000ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 20141117-122156.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 59 ครั้ง / วันที่ 17 พ.ย. 57

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 0
 • 4