กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

ข่าวประกวดราคา

 • ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาแข่งขันประมูลงานจ้างปรับปรุงและจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER ROOM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2554

 • ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด อาคารที่ทำการกรมบังคับดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร ๒๕ ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สินอาคารที่ ๑,๒,๖,๗

 • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Netbook และเครื่องฉายภาพ Projector (ครั้งที่ ๒)

 • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้งสำหรับกองเฉลี่ยทรัพย์และจัดการติดตามทรัพย์สิน

 • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Pc Server) และเครื่องสำรองไฟฟ้า (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 • ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนตร์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลงประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2554

 • ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงและจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server room) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554)

 • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Netbook และเครื่องฉายภาพ Projectoe ลงประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2554

 • เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาานจ้างปรับปรุงและจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(SERVER ROOM) ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2554


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 0
 • 7