กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

ข่าวประกวดราคา

 • ขอบเขตของงาน เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real-Time PCR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 • ร่าง เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ 2/2553 การซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real-Time PCR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

 • -ร่าง- ขอบเขตของงาน เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real-Time PCR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 • ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชั้น ๑๘ อาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 • ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR ) โครงการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชั้น ๑๘ อาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 • ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กรชนิดใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

 • ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กรชนิดใหม่ (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒)

 • ประกาศสอบราคาจ้างตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒)


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

18 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 2
 • 6