กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

ข่าวประกวดราคา

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๒/๒๕๕๑ การซื้อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ตามประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ

 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ เลขที่ E2/2551

 • การนำร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดหาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทาง Internet

 • สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ เรื่อง อัล อิสลาม

 • ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อ "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ 2551-2552"

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ

 • ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดสอบราคาการจัดซื้อวัสดุ 3 ประเภทประกอบด้วยวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัวเข้าคลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 รายการ ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 • สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 1
 • 0