กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

ข่าวประกวดราคา

 • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ License และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

  • 20150616-075506.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 50 ครั้ง / วันที่ 16 มิ.ย. 58
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง(Desktop Management)และโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร(Antivirus)จำนวน1,000 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

  • 20150508-104916.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 95 ครั้ง / วันที่ 08 พ.ค. 58
 • ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศงานจัดจ้างจัดโครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ACAEEMIC DAY) โดยวิธีประกวดราคา แบบยื่น ๒ ซอง (ลงประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 450 เครื่อง

 • ประกาศจ้างจัดโครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ACADEMIC DAY) โดยวิธีประกวดราคาแบบยื่น ๒ ซอง (ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่วันที่ 7 - 24 เมษายน 2558)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2

  • 20150402-123630.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 41 ครั้ง / วันที่ 02 เม.ย. 58
 • ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพักคอย ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site)

  • 20150402-034547.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 93 ครั้ง / วันที่ 02 เม.ย. 58
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ License และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 20150401-130754.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 85 ครั้ง / วันที่ 01 เม.ย. 58

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

04 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 0
 • 0