กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

ข่าวแต่งตั้ง/รับสมัคร/รับโอน

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่งนิติกร ลงประกาศ ๙ พ.ย. ๕๙

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ (ลงประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลาและสถานที่เกี่ยวกับการสอบ ลงประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

 • ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองการต่างประเทศ ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงยุติธรรม ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3