Print this page
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 13:21

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

ดาวน์ โหลด :
Rate this item
(0 votes)
Read 401 times