Print this page
วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560 13:43

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ดาวน์ โหลด :
Rate this item
(0 votes)
Read 538 times