กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

เกร็ดความรู้

 • คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันไข้หวัดนก

  19 เมษายน 2556

  รายละเอียด

  ดาวน์ โหลด :
 • อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ 2003

  19 เมษายน 2556

  รายละเอียด

  ดาวน์ โหลด :
 • "การรับรู้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย" (Perception to Right and Liberty of the Thai People)

  19 เมษายน 2556

  รายละเอียด

  ดาวน์ โหลด :
 • การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  19 เมษายน 2556

  รายละเอียด

  ดาวน์ โหลด :
 • ผู้เสียหายโดยนิตินัย

  19 เมษายน 2556

  รายละเอียด

  ดาวน์ โหลด :
 • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)

  07 เมษายน 2556

  ดาวน์ โหลด :
 • การบริหารงานบุคคล

  07 เมษายน 2556

  ดาวน์ โหลด :
 • ทุนมนุษย์

  20 มีนาคม 2556

  การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง (อาจารย์เชษฐชัย     วาทีสาธกกิจ)  

  ดาวน์ โหลด :

 • banner
  banner
  banner
  banner
  banner

  banner 0
  banner 1
  banner 1

  banner 1
  กันยายน 2563
  อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  29 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

  ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

  facebooktweeter

  Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 9