กระทรวงยุติธรรม cir

คำสั่ง

 • ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง

 • ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

 • ห้ามใช้แรงงานผู้ต้องขังทำกระดาษไหว้เจ้า

 • กำหนดการสวมใส่เครื่องแบบพนักงานราชการ กรมราชทัณฑ์


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3