กระทรวงยุติธรรม cir

ประกาศ

 • อำนาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำ 2548

 • อำนาจการคุมขังผู้ต้องขัง ฉบับ 2 2550

 • มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

 • การกำหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวง 2549

 • การกำหนดชนิด ประเภท และปริมาณของยา หรือสารพิษที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 9