กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
 • ประเด็นสำคัญ 5

  ประเด็นสำคัญ 5            ประเด็นหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ถูกวิจารณ์กันมากก็คือ การกำหนดบังคับไว้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. นั้น ต้องจบปริญญาตรี ด้วยเพราะเหตุว่า ปริญญาตรีไม่ใช่เครื่องการันตีคุณงามความดีและความสามารถ แต่พอสืบสาวถึงที่มาของข้อกำหนดนี้ ก็พบว่า เป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงปี 2540 ดังนั้น ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จึงอยากรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่า ต้องการกำหนดว่า ส.ส. ต้องจบปริญญาตรีอยู่หรือไม่ จึงขอเชิญทุกท่านส่งความเห็นมาที่ ตู้ ป.ณ. 52 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350 หรือที่อีเมล

 • ประเด็นสำคัญ 4

  ประเด็นสำคัญ 4           ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จัดทำนโยบายหรือโครงการ ซึ่งมองจากภายนอกแล้วเหมือนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่พอสืบสาวให้ลึกลงไปจะพบว่า ตัวนักการเมืองเองก็ได้ประโยชน์โดยตรงจากนโยบายหรือโครงการนั้น เช่น มีที่ดินอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ก็ย่อมได้อานิสงส์จากราคาที่ดินที่สูงขึ้น ประเด็นนี้เองที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอยากสอบถามท่านผู้ฟังว่า สมควรห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วหรือไม่ อย่างไร  จึงขอเชิญทุกท่านส่งความเห็นมาที่ ตู้ ป.ณ. 52 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350 หรือที่อีเมล

 • ประเด็นสำคัญ 3

  ประเด็นสำคัญ 3            ประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันอย่างมากในการจัดทำยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ได้แก่ ปัญหาว่าควรจะมีการกำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ถ้าเห็นควรกำหนด จะกำหนด เท่าใด เช่น บางท่านเสนอว่า นายกรัฐมนตรีอยู่ได้เพียงไม่เกิน 2 วาระ หรือ 8 ปี เท่านั้น ซึ่งในเรื่องนี้ ขอเรียนว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่เคยจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่เราเคยทำกันมา จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับสังคมไทย โดยสามารถส่งความคิดเห็นมาที่ ตู้ ป.ณ. 52 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350 หรือที่อีเมล

 • ประเด็นสำคัญ 2

  ประเด็นสำคัญ 2          ประเด็นปัญหาข้อหนึ่งที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นก็คือ เรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นายกรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. เท่านั้น แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นายกรัฐมนตรีจะเป็น ส.ส. หรือไม่ก็ได้ แต่ก็ต้องมาจากการลงคะแนนเสียงเห็นชอบโดย ส.ส. ในสภา แล้วท่านผู้ฟังละครับ คิดเห็นอย่างไร บางที ท่านอาจจะมีข้อเสนอที่ดีกว่า สองตัวเลือกที่ว่ามาก็ได้ โปรดส่งความคิดเห็นมาที่ ตู้ ป.ณ. 52 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350 หรือที่อีเมล


 • banner
  banner
  banner
  banner
  banner

  banner 0
  banner 1
  banner 1

  banner 1
  พฤศจิกายน 2562
  อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  19 พฤศจิกายน 2562 | 14.30 - 16.30 น.

  ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

  facebooktweeter

  Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6