Print this page
การหย่ามีผลเมื่อจดทะเบียน

การหย่ามีผลเมื่อจดทะเบียน
 
        เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับอีกฝ่ายต่อไปไม่ได้ และต้องการจะเลิกร้าง หากมีพฤติการณ์เข้ากับเหตุฟ้องหย่า เช่น สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันท์ภรรยา หรือภรรยามีอาการวิกลจริตติดต่อกันสามปี ไม่มีท่าทีจะหายขาด อีกฝ่ายก็ต้องขอพึ่งบารมีศาลแล้วล่ะ และหากต่อมา ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน เมื่อใดก็ตามที่คำพิพากษาถึงที่สุด เช่น เวลาที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้ว หรือศาลชั้นต้นตัดสินแล้วให้หย่าขาดจากกัน ผ่านไป 30 วันไม่มีการอุทธรณ์ คดีก็ย่อมถึงที่สุด และวัน เวลาที่คดีถึงที่สุดนี้เอง ที่ถือว่าการหย่าตามคำพิพากษามีผลผูกพัน แต่เพียงแค่นั้น ยังไม่พอ เพราะถ้าจะให้สมบูรณ์จริง ๆ ก็ต้องนำเอาคำพิพากษาไปจดทะเบียนการหย่าด้วย

Read 1726 times