Print this page
ไม่จดทะเบียน ไม่กระทบบุคคลภายนอก

ไม่จดทะเบียน ไม่กระทบบุคคลภายนอก
 
         สมัยเช่าอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสินสมรสของสมชายและสมหญิง ทั้งคู่ มีสัญญาก่อนสมรสให้สมชายเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินสมรสแต่โดยลำพัง ต่อมาศาลพิพากษา ให้หย่าขาดจากกัน แต่สมหญิงยังมิได้นำคำพิพากษาไปจดทะเบียนหย่า ในระหว่างนั้นเอง สัญญาเช่าอาคารสินสมรสได้สิ้นสุดลง สมัยผู้เช่าจึงไปตกลงทำสัญญาเช่ากับสมชายดังที่เคยปฏิบัติมา พอสมหญิงทราบก็เลยมาโวยว่า ตนได้หย่าขาดจากสมชายแล้ว สมชายไม่มีสิทธิจัดการอาคาร ดังกล่าวอีกต่อไป อย่างนี้ สมหญิงท่าจะแพ้ครับ เพราะกฎหมายกำหนดว่าการหย่าโดยคำพิพากษาแม้จะมีผลแล้วก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่จดทะเบียนก็จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของสมัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่สุจริต
 

Read 1146 times