Print this page
เวลาแบ่งทรัพย์สิน 1

เวลาแบ่งทรัพย์สิน 1

        ประเด็นหนึ่งที่สำคัญเมื่อสามีหรือภรรยาหย่าขาดจากกันก็คือ การแบ่งปันทรัพย์สินสินสมรส ซึ่งหากเป็นการหย่าโดยความสมัครใจของทั้งคู่ ก็ให้แบ่งทรัพย์สินในเวลาที่จดทะเบียนหย่า ซึ่งบางครั้ง เวลาจดทะเบียนหย่าก็สำคัญมาก ๆ ตัวอย่างเช่น สมปองได้จดทะเบียนหย่าจากสมหญิงในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ในเวลา 15.00 น. แต่ต่อมาเวลา 15.30 น. ได้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏว่า สมปองถูกรางวัลที่หนึ่ง อย่างนี้ เม็ดเงินทั้งหมดก็เป็นของสมปองแต่ผู้เดียวไม่ใช่สินสมรสที่ต้องแบ่งกับสมหญิงครับ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากทั้งคู่จดทะเบียนหย่าช้าไปอีกนิด เป็นเวลา 15.50 น. อย่างนี้ แม้ตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่รู้ว่าถูกรางวัล แต่ที่แน่ ๆ สมหญิงก็มีส่วนแบ่งในรางวัลที่หนึ่งอยู่ด้วย
 

 

Read 1206 times