Print this page
เวลาแบ่งทรัพย์สิน 2

เวลาแบ่งทรัพย์สิน 2
 
        ในตอนที่แล้วได้ยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเวลาการจดทะเบียนหย่าไปแล้ว ว่าถือเป็นกำหนดเวลาที่จะมีการแบ่งปันทรัพย์สินสินสมรสกัน แต่ถ้าหากการหย่าร้างกันนั้นเป็นการหย่าตามคำพิพากษาของศาล โดยหลักแม้ว่าทั้งคู่จะขาดจากการสมรสหรือความเป็นสามีภรรยากันของทั้งคู่จะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดก็ตาม แต่สำหรับเรื่องทรัพย์สินของทั้งคู่นั้น กฎหมายให้ถือย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีการฟ้องหย่ากันนั่นก็คือ ให้จัดการแบ่งสินสมรสที่มีอยู่ในวันฟ้องหย่านั้นเลย โดยให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงเท่า ๆ กันคนละครึ่ง ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในตอนต่อ ๆ ไป
 

Read 1176 times