Print this page
แบ่งสินสมรสคนละครึ่ง

แบ่งสินสมรสคนละครึ่ง
 
        เมื่อสามีภรรยาหย่าขาดจากกัน กฎหมายก็ให้ทั้งคู่แบ่งสินสมรสซึ่งเดิมเคยเป็นเจ้าของร่วมกันไปคนละครึ่ง แต่ถ้าสินสมรสที่มีใช้หนี้หมดไปแล้ว ก็ไม่เหลืออะไรมาให้แบ่งกันอีก อย่างไรก็ตาม ถ้าหากไม่มีหนี้สินเลยหรือมีแต่หักหนี้สินไปแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็ให้นำมาแบ่งกันครับ การแบ่งนี้ อาจเป็นการเอารายการทรัพย์สินมากางดู และตกลงแบ่งกันไปเลยก็ได้ ถ้าแบ่งไม่ได้ ก็อาจจะเอาไปขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายโดยประมูลราคาระหว่างกันเอง หรือขายทอดตลาด จากนั้นก็นำเงินที่ได้มาแบ่งกันคนละครึ่ง แต่ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า หากจดทะเบียนหย่าหรือศาลพิพากษาให้หย่าและคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้ายังไม่ได้แบ่งสินสมรส ก็ต้องมาฟ้องภายในอายุความ 10 ปี
 

Read 1522 times