Print this page
แบ่งหนี้

แบ่งหนี้

        ในระหว่างการเป็นสามีภรรยากันนั้น หากมีทรัพย์สินอันใดงอกเงยขึ้นมา โดยหลักก็ย่อมถือเป็นสินสมรส เช่นเดียวกัน การก่อหนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของครอบครัวหรือของบุตร ก็ย่อมถือเป็นหนี้ร่วมที่ทั้งสามีหรือภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน และถึงแม้ว่า ทั้งคู่จะหย่าขาดจากกันไปแล้วก็ตาม ความรับผิดในหนี้ร่วมดังกล่าว บางครั้งก็อาจจะยังไม่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น ในระหว่างที่สมปองกับสมใจยังเป็นสามีภรรยากันนั้น สมปองได้ไปกู้เงินเอกชัย 50,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูก ต่อมาทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกัน หลังจากนั้นไม่นาน เอกชัยได้ฟ้องเรียกเงินกู้คืน สมปองจึงได้ชำระไป ดังนี้ สมปองย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยจากสมใจ อดีตภรรยาได้ 25,000 บาท

 

Read 1451 times