Print this page
แบ่งสินสมรสที่จัดการไปโดยไม่ถูกต้อง

แบ่งสินสมรสที่จัดการไปโดยไม่ถูกต้อง 

         ในตอนที่ก่อน ๆ เคยกล่าวไปว่า เมื่อสามีภรรยาหย่าขาดจากกันให้แบ่งสินสมรสกันไปเท่า ๆ กันคนละครึ่ง อย่างไรก็ตาม บางครั้งถ้าสามีหรือภรรยาได้จัดการทรัพย์สินสินสมรสไปโดยไม่เหมาะสม เช่น สามีเอาเงินสินสมรส 50,000 บาทไปเล่นการพนัน หรือภรรยาแอบโอนที่ดินสินสมรส มูลค่า 1 ล้านบาทให้แก่พี่ชายของตน เพราะตั้งใจแล้วว่า จะหย่าขาดจากสามี ดังนี้ หากมีการแบ่งสินสมรสเท่าที่มีอยู่จริงในวันที่จดทะเบียนหย่าหรือวันฟ้องหย่า ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงกำหนดว่าในเวลาแบ่งสินสมรส ก็ให้นำเงิน 50,000 ที่สามีเอาไปเล่นการพนัน หรือที่ดิน 1 ล้านที่ได้โอนออกไปแล้วนั้นมาเป็นฐานในแบ่งสินสมรสด้วย

Read 1876 times