กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • ขอความอนุเคราะห์สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนประจำมัสยิด (ตาดีกาลาฮาสะตา)

 • ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ัง

 • ขอความร่วมมือให้หน่วยงานรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

 • ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

 • การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • 20160405-085832.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 61 ครั้ง / วันที่ 05 เม.ย. 59
 • แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 • โปรดสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตรหรือซื้อบัตรคอนเสิร์ต "รวมใจถวายพระพรมหาราชินีนาถ"

 • ขอแก้ไขข้อผิดพลาดกำหนดการทอดผ้าป่าวัดเตยนอก จากเดือนมีนาคมเป็นเดือนเมษายน ๒๕๕๙

 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 • ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือ "ร.๕ กับกรุงสยาม"

 • ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

 • การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

 • ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา

 • ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะศาลาการเปรียญและร่วมสั่งจองวัตถุมงคล (พระกริ่งปรินายก)

 • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลมหาสามัคคี เพื่อรวบรวมปัจจัย (เงิน)มาเพื่อใช้ในการสร้างหลังคาและยกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อโตปางประทานพร

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบนเว็บไซต์ฯ ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์การค้าระหว่างประเทศฯ

 • ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

 • ประชาสัมพันธ์คู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

 • ขอเชิญเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าในงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้"

 • ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

04 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 0
 • 0