กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • ขอเชิญชวนใช้พื้นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

 • ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

 • ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย

 • การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 • ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference ฯ

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดบูทประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง

 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์จังหวัดยโสธร

 • แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

 • การขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล

 • ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

 • ขอความอนุเคราะห์ในการบริจาคและขอเข้าไปจำหน่ายดอกป๊อปปี้

 • ขอเชิญชมงาน Software Expo Asia: Digital Integration และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

 • ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ และใบเสร็จรับเงิน

 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชัน "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๒

 • ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี ๒๕๕๙"

 • ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙

 • ขอของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ ชิ้น หรือทุนทรัพย์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหรือมอบผู้แทนและขอบคุณที่ท่านช่วยกิจกรรมเป็นประจำทุกปี

 • ขอประชาสัมพันธ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

 • การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3