กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"

 • โครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

 • การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท"

 • จัดงานเทศกาลฤดูหนาว The Winter Festival Bangkok ๒๐๑๕

 • ขอประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

 • ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา

 • ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๕๙

 • เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล สนับสนุนการสร้าง "อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"

 • ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

 • การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

 • แจ้งประการศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมฯ

 • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวรรคนิเวศ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 • ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่านิยมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • เรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๕๘

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองใบโพธิ์บูชา "ยิ่งด้วยพระบารมี"

 • แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

 • ขอเชิญร่วมงานว่าว ณ ศูนย์ราชการฯ

 • ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนและยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

18 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 2
 • 6