กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

 • การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองใหญ่"

 • การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘

 • การจัดทำหนังสือเรื่อง "ภาพเก่าเล่าเรื่องพ่อ"

 • การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านและ ๑๒๓ อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศร์ รุ่น ๑๐๐ ปี

 • ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

 • ขอเชิญร่วมงาน TU-ASEAN Day 2015

 • แจ้งจัดส่งเงินในการจำหน่ายดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ประจำปี ๒๕๕๘

 • ขอเชิญชวนร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานมหกรรม "เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน ถนนสายวัฒนธรรม และตลาดน้ำ"

 • ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดตราสัีญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum

 • ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ และยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เป็นราชการระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์

 • ขอเชิญร่วมงานประกวดผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทานฯ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

 • สถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งย้ายที่อยู่

  • 20150708-104659.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 49 ครั้ง / วันที่ 08 ก.ค. 58
 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแห่งชาติ

 • ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗ ภายใต้ชื่องาน "จิตตปัญญาศึกษา...สู่ชีวิตที่ดีงาม"

 • ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชั่น

กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3