กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา (จัดโคมตรา)

 • ขอรับบริจาคเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 • ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธโสธร และหอพระประจำองค์กร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

 • ขอส่งแผ่นพับแนะนำการใช้งาน "ระบบสารสนเทศด้านสังคม"

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูป "พระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์"

 • ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาการเปรียญที่มีสภาพรั่วเสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคงถาวรสืบไป

 • การคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูง ต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

 • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด"ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า"

 • ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2558

 • ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกงาน "ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

 • เรียนเชิญชมวีดีทัศน์การพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในระบบ ๔ มิติ เรื่อง "ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์

 • ขอแจ้งที่อยู่สำนักงานแห่งใหม่

 • แจ้งยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) และยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

 • ขอความร่วมมือในการทอดผ้าป่าพระไตรปิฎกเพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 • ขออนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงงานค่ายอาสาพัฒนาชนบทและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

 • ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว

 • เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3