กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: อนุญาโตตุลาการภาคปฏิบัติ"

 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอัลเกาษัร

 • ขอการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์รายได้สังคม

 • จัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

 • ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

 • ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘

 • เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 • ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี ๒๕๕๘"

 • ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์ หรือ สิ่งของรางวัล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

 • ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน

 • ผลสำรวจความคิดเห็น ฯ ต่อรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

 • การนัดพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ ฟ ๒๐/๒๕๕๗ ระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ผู้ร้อง กับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้

 • เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

 • ขยายเวลาการส่งภาพยนต์เข้าประกวดในกิจกรรมประกวดภาพยนต์สั้น

 • ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติแก่เด็กนักเรียนภาคชนบท

 • การแจ้งลดหย่อนอัตราค่าโดยสารและโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร

 • ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ"

 • ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ทางเว็บไซต์

กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3