กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ การจัดทำโครงการเผยแพร่หนังสือพ่อหลวงกับพระพุทธศาสนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

 • การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (Logo) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้าง ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (วัดเชิงเลน)

 • แจ้งการจัดส่งเงินจำหน่ายบัตร Raffle

 • การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2558

 • ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ สภาการแพทย์แผนไทย

 • การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

 • การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว

 • ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๗

 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทยเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

 • มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 • มอบหนังสือ " KING IN MY HEART" ๑ เล่มฟรี และขอเชิญข้าราชการ พนักงานร่วมสั่งจองในราคาพิเศษ

 • ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗

 • บอกบุญผ้าป่าสามัคคีในโครงการผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง

 • บอกบุญผ้าป่าสามัคคีในโครงการผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง

 • มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 0
 • 8