กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สารบัญหนังสือเวียน

 • เรื่องแจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ

  • ว170 / จำนวนดาวน์โหลด 65 ครั้ง / วันที่ 27 มิ.ย. 57
 • การลงนามในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

 • โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

 • ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน

  • ว152 / จำนวนดาวน์โหลด 117 ครั้ง / วันที่ 17 มิ.ย. 57
 • การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

  • ว154 / จำนวนดาวน์โหลด 80 ครั้ง / วันที่ 17 มิ.ย. 57
 • ขอเชิญร่วมส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อนานาชาติ

  • 3086 / จำนวนดาวน์โหลด 44 ครั้ง / วันที่ 12 มิ.ย. 57
 • แนะนำหลักสูตรศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก

  • ศธ 04029/1470 / จำนวนดาวน์โหลด 48 ครั้ง / วันที่ 10 มิ.ย. 57
  • 6625/ว.0291 / จำนวนดาวน์โหลด 74 ครั้ง / วันที่ 10 มิ.ย. 57
 • แจ้งยอดจำหน่ายดวงตราต่อต้านวัณโรค

  • ว156 / จำนวนดาวน์โหลด 51 ครั้ง / วันที่ 09 มิ.ย. 57
 • การจัดส่งเงินจำหน่ายปากกาเครื่องหมายกาชาดประจำปี ๒๕๕๗

  • ว136 / จำนวนดาวน์โหลด 46 ครั้ง / วันที่ 28 พ.ค. 57
 • การปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 • ความเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งสิ้นสุดลง

 • ขอส่งสำเนาประกาศและคำสั่งการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๗

  • ว130 / จำนวนดาวน์โหลด 104 ครั้ง / วันที่ 27 พ.ค. 57
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

  • ว125 / จำนวนดาวน์โหลด 78 ครั้ง / วันที่ 21 พ.ค. 57
 • การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

 • ขอประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม

  • ว119 / จำนวนดาวน์โหลด 85 ครั้ง / วันที่ 16 พ.ค. 57
 • ขอแจ้งยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ว118 / จำนวนดาวน์โหลด 76 ครั้ง / วันที่ 16 พ.ค. 57
 • แจ้งการจัดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนวันข้าราชการพลเรือน ปี 2557 ของกระทรวงยุติธรรม

  • ว99 / จำนวนดาวน์โหลด 294 ครั้ง / วันที่ 06 พ.ค. 57
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

  • ว96 / จำนวนดาวน์โหลด 61 ครั้ง / วันที่ 06 พ.ค. 57
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 0
 • 8