ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
ถวายอาลัย
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


♦ กลุ่มอำนวยการและบริหารทั่วไป 

โทร. 02 141 5459 - 61

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทร. 02 141 4986, 02 141 5463 - 64

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเพื่อการบริหาร 

โทร. 02 141 5466 - 67, 02 141 4987 - 88

ส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

โทร. 02 141 5472 - 75

ส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ห้องช่าง) 

โทร. 02 141 5470

 

Read 3484 times