ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
ถวายอาลัย

ภาพกิจกรรม (9)

 • ติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

  ศูนย์เทคโนฯ เข้าติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

 • ซ้อมแผนหนีไฟ ณ ห้อง Data Center

  ศูนย์เทคโนฯ ซ้อมแผนหนีไฟ ณ ห้อง Data Center 

 • รณรงค์ใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต

  ศูนย์เทคโนฯ รณรงค์ใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต           

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     การพัฒนาขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๑ ณ โคโคนัท บีท รีสอร์ท จังหวัดตราด    

 • พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯ

  รายงานผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างส่วนราชการในอาคารกระทรวงยุติธรรม        

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้บริหารพบนักปฏิบัติงาน"

   "ผู้บริหารพบนักปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2551 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นเลิศ"

  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป. ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2552 จังหวัดนครราชสีมา

 • โครงการ "ศทส.สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานและชุมชน"

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ยธ. ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ จังหวัดนครนายก

 • โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 30 มิย.- วันที่ 2 กค.2554 ณ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์     เลี้ยงอาหารนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ     มอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ให้กับนักเรียนการศึกษาพิเศษฯ       ผอ.ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กล่าวต้อนรับคณะ ฯ          เป็นกำลังใจให้กับเด็ก และผู้ปกครองฯ         จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กแสดงความสามารถ         เด็กกล่าวขอบคุณคณะฯ และถ่ายรูปร่วมกัน