กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
Big Banner ia 1 Big Banner ia 2
ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

  TEL :02-1417548   
   FAX : 02-1417549
Read 2838 times