ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
ถวายอาลัย

Download

 • แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้ระบบ Door Access Control

  • 707_8936_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 71 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบฟอร์มขอเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ลดสิทธิในการเข้าออก

  • 706_2962_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 90 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบฟอร์มการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ (ของ สป.)

  • 14_8202_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 124 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบฟอร์มรายงานสถิติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  • 13_8312.xls / จำนวนดาวน์โหลด 80 ครั้ง / วันที่ 25 มี.ค. 56
 • แบบฟอร์มการเบิก - จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

  • 12_2812.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 94 ครั้ง / วันที่ 25 มี.ค. 56
 • แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์

  • 11_8375.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 88 ครั้ง / วันที่ 25 มี.ค. 56
 • แบบฟอร์มการขอใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องใช้สำนักงาน

  • 10_4753.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 88 ครั้ง / วันที่ 25 มี.ค. 56
 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องอบรม

  • 9_6481.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 101 ครั้ง / วันที่ 25 มี.ค. 56
 • แบบฟอร์มใบรับซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  • 8_3840.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 96 ครั้ง / วันที่ 25 มี.ค. 56
 • แบบฟอร์มแจ้งปัญหาด้าน IT

  • 7_8297.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 109 ครั้ง / วันที่ 25 มี.ค. 56