กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


วิสัยทัศน์ 

     เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งระบบแผนงานงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยี มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เน้นการดำเนินงานเชิงรุก โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บุคลากรมีความสามารถระดับ มืออาชีพ มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชนและนานาประเทศ เป็นศูนย์กลาง ของความร่วมมือและความช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการ 


ภารกิจ/หน้าที่

    ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยเก็บรวบรวมตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษาฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายให้แก่ประชาชน และกำหนดมาตรการและดำเนินการต่างๆเพื่อเป็นการตัดวงจร อาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งเป็น ผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม 

Read 3573 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

14 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 7
  • 3