กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

 

 

 

สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเรื่องดีๆมานำเสนอท่านผู้อ่าน ผู้สนใจเพื่อประกอบความรู้ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านผู้อ่านที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเราทราบกันอยู่แล้วว่าในปี พ.ศ. 2550 (นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 ) เราประกาศประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่า ปี 2550เป็นปีที่กระทรวงยุติธรรมครบรอบการสถาปนาปีที่ 115 หากมองย้อนไป 115 ปี พอจะเห็นได้ว่าในช่วง เวลานั้น เป็นช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือสมัยนั้นเรียกกันว่า “เสนาบดี” และเสนาบดีพระองค์แรกเป็นใคร มีความสำคัญอย่างไร หากเอ่ยชื่อหรือพระนาม เราอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย วันนี้ผู้เขียนได้พยายามค้นหามานำเสนอหรือนำมาอ่านประดับความรู้ ในฐานะคนกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ใช่ก็ตาม ควรอย่างยิ่งที่จะได้ภูมิใจและใฝ่รู้เพื่อบอกลูกๆหลานๆหรือใครต่อใครได้ว่า เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม คือใคร แต่ในทางกลับกันหากถ้าผู้เขียนเอ่ยนาม หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เชื่อว่า ท่านผู้อ่านคงรู้จักท่านในฐานะเป็นต้นตำหรับหรือเจ้าของสูตรการปรุงอาหารทั้งไทยและเทศ เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นนักพูดที่ทำให้ผู้ฟังชวนติดตามตลอดเวลา ท่านอย่าเพิ่งต่อว่า ขึ้นต้นพูดถึงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม แต่ทำไมต่อมากลับมาพูดถึง หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ดูเหมือนคนละเรื่อง ใจเย็นๆผู้เขียนขอเรียนว่า ที่เขียนมายืนยันได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันมากที่สุด ขอให้ท่านอ่านต่อไปแล้วจะพบความจริง ดังนี้


พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาดา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) และเป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน ทรงเป็นพระองค์หนึ่งในหลายๆพระองค์ที่เป็นเจ้านายฝ่ายในและข้าราชการที่มีหัวก้าวหน้า ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความยุติธรรม ได้เคยร่วมกับคณะกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม แต่ความคิดดังกล่าวก็ถูกระงับไประยะหนึ่ง จนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2434) พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน ได้ทรงเรียบเรียงความเห็นในการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม ขึ้นทูลเกล้าฯอีกฉบับหนึ่ง ในที่สุดเมื่อปลายปี ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2534) รัฐบาลไทยก็ได้ออกประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น ประกาศนี้ ลงวันที่ 25 มีนาคม ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2435) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประจำวันที่ 10 เมษายน ร.ศ. 111) หลังจากนั้นอีก 7 วัน คือวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 111 ได้ประกาศให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน ซึ่งต่อมาได้เลื่อนเป็น กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ (ต้นตระกูลสวัสดิวัตน์ นั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระอัยกา(ปู่)ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ นั่นเอง) เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม (พระองค์แรก) พร้อมๆกับเสนาบดีกระทรวงอื่นๆอีกหลายกระทรวง

พระราชหัตถเลขาสั่งการด้วยดินสอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ถึงสวัสดิโสภน ด้วยจดหมายเป็นความเห็นในการที่จะรวบรวมคดีทั้งปวงมาพิจารณาในศาลสถิตยุติธรรมนั้น ตรวจดูตลอดแล้วเห็นว่า ที่คิดมานั้นเป็นอันได้สั่งให้ออกประกาศแล้ว (งบประมาณมี อนุญาตแล้ว) แลตัวผู้ทำการในกระทรวงนี้ ให้เธอเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม กรมหมื่นศรีธัชสังกาศเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหลวง หม่อมเจ้าขาวเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีราษฎร์ พระนรเนติบัญชากิจเป็นผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา พระอภิบาลประเพณีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งเกษม แต่เวลานี้ให้หลวงดำรงธรรมสารแทนไปก่อน หลวงธรรมศาสตร์เป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งกลาง พระศรีรัษฎานุกูลกิจเป็นผู้พิพากษาศาลสรรพาการ พระสุจริตวินิจฉัยเป็นผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ ให้เธอจัดการไปตามนี้เถิด”

ตามประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมและพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่ง ของการปฏิรูปการศาลไทย ในรัชกาลที่ 5 เป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างของศาลไทยโดยสิ้นเชิง เป็นการจัดระเบียบทางการศาลให้เป็นแบบยุโรป การที่ได้โปรดให้ตั้งกระทรวง ยุติธรรมขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านศาลยุติธรรมอย่างแท้จริง มีเสนาบดีเป็นเจ้ากระทรวง ซึ่งมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ศาลในการพิจารณาและพิพากษาคดีเท่านั้น เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางศาลของไทยในสมัยนั้นรุนแรงมาก พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภน เสนาบดีกระทรวง (เจ้าของวาทะ ที่ว่า “ปล่อยผู้ผิดสักสิบคน ก็ยังจะดีเสียกว่าจะลงโทษคนที่หาผิดมิได้หนึ่งคน”) ทรงปรับปรุงงานเป็นลำดับ ดังนี้

1 ปรับปรุงด้านอัตรากำลังผู้พิพากษาของศาลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
2 ตั้งระเบียบการส่งคดีความเก่ามายังศาลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
3 ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติของศาลเพื่อความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี
4 ช่วยเหลือบุคคลยากจนให้มีโอกาสได้รับความยุติธรรมทางศาล
5 ออกประกาศว่าด้วยลักษณะรับฟ้อง ร.ศ. 111
6 ตราพระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม ร.ศ. 111
7 ตั้งศาลโปริสภาขึ้นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 

 
โดย สมโชค บุญกำเนิด* 
ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

 

 

Read 23739 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 3